11th Race / 1st Place in Class / Sheridan Mountain Showdown 4-22-07 - EZ